Make your own free website on Tripod.com

LOKASI KAJIAN : BERSEBELAHAN PUSAT PENGAJIAN FARMASI DAN BERSEBELAHAN PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT 2

  RLD 509

 PENGURUSAN SUMBER LANDSKAP

  ALAM SEMULAJADI MERUPAKAN HAYAT PERLU DIBERI PERHATIAN KEJADIAN ITU ADALAH SALING BERKAITAN.PEMAHAMAN DAN KESEDARAN TENTANG SALING KAITAN HIDUPAN MEMBOLEHKAN DIMANFAATKAN. SUMBER ALAM YANG ASLI ADALAH LEBIH DICIPTA. OLEH ITU, PENGURUSAN SUMBER SEMULAJADI YANG SEDIA ADA ADALAH AMAT PENTING BAGI MEMASTIKAN PERCAMBAHAN HAYAT AKAN TERUS DIJANA DAN SEKALIGUS MEMBERI MANFAAT KEPADA KEHIDUPAN DI MUKA

    

                                         KAWASAN KAJIAN : SUNGAI BERSEBELAHAN PUSAT PENGAJIAN FARMASI

     

                   BERSEBELAHAN PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT 2