Make your own free website on Tripod.com

 

LOKASI KAJIAN : BERSEBELAHAN PUSAT PENGAJIAN FARMASI DAN BERSEBELAHAN PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT 2

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:    Kajian secara pemerhatian bagi percambahan hayat ini dilaksanakan di Universiti Sains Malaysia (USM). Berkonsepkan universiti dalam taman, USM amat kaya dengan kepelbagaiannya yang perlu diberi perhatian dan diurus dengan baik bagi membolehkan objektif konsep dalam taman itu benar-benar tercapai.Saling kaitan antara flora dan fauna serta habitat yang tersedia di sekitar USM memberi ruang bagi kelompok hiupan ini menjana hayat dan berkembang. Setiap kejadian itu sudah pasti terdapat manfaat dan kebaikan. Namun demikian, sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus bijak dalam mengurus sumber yang sedia ada dalam menyediakan suasana kehidupan yang mampan yang boleh dinikmati bukan sahaja generasi masa kini tetapi juga masa hadapan.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:    Kajian secara pemerhatian bagi percambahan hayat ini dilaksanakan di Universiti Sains Malaysia (USM). Berkonsepkan universiti dalam taman, USM amat kaya dengan kepelbagaiannya yang perlu diberi perhatian dan diurus dengan baik bagi membolehkan objektif konsep dalam taman itu benar-benar tercapai.Saling kaitan antara flora dan fauna serta habitat yang tersedia di sekitar USM memberi ruang bagi kelompok hiupan ini menjana hayat dan berkembang. Setiap kejadian itu sudah pasti terdapat manfaat dan kebaikan. Namun demikian, sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus bijak dalam mengurus sumber yang sedia ada dalam menyediakan suasana kehidupan yang mampan yang boleh dinikmati bukan sahaja generasi masa kini tetapi juga masa hadapan.